ali_01

Ali, övertandläkare

Mitt Sverige med Ali, övertandläkare

Hur länge har du bott i Sverige?

30 år.

Vad är det bästa med Sverige?

Att man är fri.

Vad är det sämsta med Sverige?

Folk befinner sig ganska mycket i sin egen bubbla och bygger därav sin värld utifrån det man läser och ser i media. På det sättet får vi veta väldigt lite om verkligheten. Det är skillnad i länderna runt, till exempel, medelhavet. Här är människor mer öppna mot, och får på så sätt lära sig mer om, varandra.

Om du fick möjligheten att förändra något i Sverige, vad skulle det var då?

Skolorna måste bli bättre. Jag kan vittna om detta eftersom att jag har två barn som går i skolan.

Vad är typiskt svenskt för dig?

Lagom. Allt är antingen lagom bra, eller lagom dåligt.

redaktion@intebattreforr.se

DetVarInteBättreFörr.se – en liten sajt om saker som inte var bättre förr.
Webbplatsen drivs ideellt och uppdateras av människor
som inte anser att Sverige var bättre förr.