elisabeth_01

Elisabeth, pensionär

Mitt Sverige med Elisabet, nybliven pensionär

Hur länge har du bott i Sverige?

Sedan jag föddes. I 65 år.

Vad är det bästa med Sverige?

Öppenheten, den fina naturen, allemansrätten och att vi har en ganska frigjord syn på varandra som människor.

Vad där det sämsta med Sverige?

Den kalla vintern kanske. Men jag kan inte komma på något som är riktigt dåligt med Sverige. Jag gillar Sverige. Jag kommer precis från två veckor i USA. I jämförelse med det landet är Sverige fantastiskt.

Om du fick möjligheten att förändra något i Sverige, vad skulle det vara?

Jag skulle vilja snabba på administrationen i immigrationsprocessen så att människor som är på flykt kommer in snabbare i det svenska samhället. Att dessa människor skyndsamt blir svenska medborgare och slutas betraktas som flyktingar. Här krävs det att vi alla hjälps åt.

Vad är typiskt svenskt för dig?

Att vi vårdar våra traditioner väldigt mycket. Och då pratar jag inte på ett Sverigedemokratiskt sätt, utan på ett traditionellt sätt. Att vi värnar om det som är svenskt och att vi är stolta och värnar om detta.

redaktion@intebattreforr.se

DetVarInteBättreFörr.se – en liten sajt om saker som inte var bättre förr.
Webbplatsen drivs ideellt och uppdateras av människor
som inte anser att Sverige var bättre förr.