ledningseam-1

Flyktingströmmen ger uppsving för tillväxten

http://www.dn.se/ekonomi/flyktingstrommen-ger-uppsving-for-tillvaxten/

redaktion@intebattreforr.se

DetVarInteBättreFörr.se – en liten sajt om saker som inte var bättre förr.
Webbplatsen drivs ideellt och uppdateras av människor
som inte anser att Sverige var bättre förr.