jennie-linn_01

Linn, skådespelare och Jenny, butikschef

Mitt Sverige med Linn, skådespelare och Jenny, butikschef

Hur länge har ni bott i Sverige?

30 och 27 år

Vad är det bästa med Sverige?

Linn: Just nu tycker jag inte något känns bra.

Jenny: Jo, men Sverige är ändå tryggt.

Linn: Det är sant. Vi har massa med möjligheter i det här landet, iallafall vi som är priviligerade.

Vad är det sämsta med Sverige?

Jenny: Det kalla klimatet. Mellan människor alltså. Samtidigt som att man märker en motsatt trend i vilken många människor blir varmare mot varandra.

Linn: Det är som att det pågår en liten strid mellan det onda och det goda.

Om du fick möjligheten att förändra något i Sverige, vad skulle det var då?

Jenny: Att Sverigedemokraterna åker ut ur hur Riksdagen. Att vi visar mer medmänsklighet och öppenhet gentemot varandra.

Vad är typiskt svenskt för er?

Jenny: Mormor, och den Astrid Lindgrenska idyllen i form av småländska skogslandskap.

Linn: Jag vill säga solidaritet.

redaktion@intebattreforr.se

DetVarInteBättreFörr.se – en liten sajt om saker som inte var bättre förr.
Webbplatsen drivs ideellt och uppdateras av människor
som inte anser att Sverige var bättre förr.