reidar_01

Reidar, handläggare

Reidar, handläggare på ett försäkringsbolag

Hur länge har du bott i Sverige?

43 år.

Vad är det bästa med Sverige?

Öppenheten och tryggheten.

Vad är det sämsta med Sverige?

Klimatet. Definitivt.

Om du fick möjligheten att förändra något i Sverige, vad skulle det var då?

Att folk vågar vara mer öppna. Det blir kan vi om vi tänker till lite extra på vad som egentligen är viktigt här i livet.

Vad är typiskt svenskt för dig?

Vi är lite försiktiga av oss. Man vill gärna kolla av vad varandra gör innan man själv vågar sticka ut hakan. Samtidigt står vi upp för varandra i Sverige. Omtanken är viktig, och den är svensk för mig.

redaktion@intebattreforr.se

DetVarInteBättreFörr.se – en liten sajt om saker som inte var bättre förr.
Webbplatsen drivs ideellt och uppdateras av människor
som inte anser att Sverige var bättre förr.